Tijdens het onlangs gehouden congres brandveiligheid in veestallen werd het nog eens onder de aandacht gebracht: Voorkomen van brand is de absolute topprioriteit. Als een stalbrand eenmaal tot ontwikkeling is gekomen dan is er voor de dieren doorgaans geen hoop meer.

Het platform voor experts in veiligheid van elektrische installaties iKeur komt in de dagelijkse praktijk veel situaties tegen die brandgevaarlijk zijn.  De inspecteurs van de leden voeren jaarlijks honderden inspecties uit bij veestallen waardoor een goed beeld ontstaat van oorzaken. Hieronder treft u voorbeelden aan van situaties die, als ze bij een inspectie niet aan licht waren gekomen, welhaast zeker tot brand hadden geleid:

De thermografische camera registreert wat met het blote oog niet waarneembaar is, 103˚C bij de middelste aansluiting. Als de inspecteur dergelijke situaties aantreft moet de installatie veelal direct buiten bedrijf worden gesteld. Oorzaak van dergelijke manco’s is vaak de toename van apparatuur zonder dat wordt onderzocht of de elektrotechnische installatie daar wel op is berekend. Dit kan een gevolg zijn van onwetendheid van de veehouder, onachtzaamheid van de installateur of zuinigheid van één van deze partijen.

Als het deksel niet meer sluit hebben de spinnen en het stof vrij spel met mogelijk oververhitting / kortsluiting tot gevolg. Dergelijke situaties worden veroorzaakt door goedkoop schakelmateriaal of een hardhandig optreden. Bijkomend gevaar is het reinigen met water, veelal met hoge druk. Door onwetendheid of nalatigheid blijft zoiets soms jaren bestaan tot dat opdracht wordt verstrekt voor een inspectie en de inspecteur het afkeurt.

Ook zonder thermografische camera is de oververhitting ten gevolge van overbelasting (zie ook afb.1) vaak zichtbaar, voelbaar of te ruiken. De vraag is dan: wie merkt het op? Is de ernst van de situatie duidelijk? En wie durft te besluiten om de installatie buiten bedrijf te stellen. Voorkomen kost immers geld en de productie moet doorgaan. Inspecteurs zijn niet bevoegd een installatie buiten bedrijf te stellen en moeten soms van goede huize komen om eigenaren te overtuigen dat dit onverantwoord is.

iKeur ziet gelukkig ook stallen waar alles prima op orde is en waar veel aandacht is voor veiligheid. De organisatie wijst erop dat bewustwording en houding van de veehouder en diens installateurs belangrijk zijn voor het juiste veiligheidsniveau. De juiste materialen, goed vakmanschap en een duurzame houding bij de aanleg, het onderhoud en het gebruik maken veiligheidsinspecties in theorie overbodig. ‘Liefde voor het vak redt levens’!

Binnenkort verschijnt in het vakblad Brandveilig.com een kort verslag van het NIFV congres brandveiligheid in stallen.

Bezoek de website van iKeur voor meer informatie over inspecties van elektrische installaties.