Werkzaamheden: revisiewerk elektrotechnische tekeningen

Oppervlakte: 22.000 m²

Middelburg

Werkzaamheden

Het provinciehuis van Zeeland is gehuisvest in een historische Abdij in het centrum van Middelburg. Het Abdijcomplex bestaat uit 18 gebouwen en een deel van de gebouwen heeft een monumentale status. De gebouwen zijn voornamelijk in gebruik als kantoor- en
vergaderruimtes.

Van de elektrotechnische installatie was er geen (bijgewerkt) tekeningenpakket aanwezig. We hebben de tekeningen die er waren gedigitaliseerd en de ontbrekende gegevens geïnventariseerd en verwerkt. Het resultaat is een actueel digitaal tekeningenpakket zoals geëist in de NEN3140 en Arbowet.