Soort: Openbaar / Overheidsgebouw

Oppervlak: ±42.000 m2

Den Bosch

Werkzaamheden

Dit bijzonder object wordt gefaseerd één maal in de vijf jaar geïnspecteerd. Een goede afstemming met de gebruiker (justitie/rechtbank) is hier van groot belang. Bijzondere ruimtes zoals cellen, rechtszalen en gehoorkamers zijn uiteraard niet vrij toegankelijk. Met de gebruiker is een gedetailleerde planning gemaakt wanneer deze ruimten voor ons toegankelijk zijn.