Soort: Openbaar gebouw
Oppervlak: ±50 m2

 

Werkzaamheden

In opdracht van Gemeente Lingewaal hebben we diverse kleinschalige objecten geïnspecteerd. I.v.m. het openbare karakter en beperkte toezicht is de elektrische installatie extra gecontroleerd op de (aanrakings)veiligheid.