NEN 3140 inspectie en Brandveiligheid

Elk pand moet conform de Nederlandse wetgeving aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. inspectie van de elektrische installatie, onderhoud/inspectie van noodverlichting en het maandelijks beheer van brandmeldinstallaties.

Voldoet men hier als eigenaar/beheerder/gebruiker niet aan, dan kan dit bij calamiteiten “onnodige spanningen” opleveren. Denk bijvoorbeeld aan uitval van de elektrische installatie (dus uitval productie), brand, letsel of zelfs erger… Voorkom dit !!

Deze “onnodige spanningen” kan e/check bij u wegnemen en biedt u daarom onderstaande diensten aan:

  • Inspectie aan bestaande elektrische installaties (NEN3140) & thermografisch onderzoek
  • Inspectie en onderhoud aan noodverlichtinginstallaties
  • Beheer brandmeldinstallaties
  • Elektrotechnische (revisie)tekenwerkzaamheden