Keuring elektrische installaties

Dagelijks is er nog uitval van productie, brand of is er lichamelijk letsel als gevolg van onveilige elektrische installaties.

Als eigenaar / gebruiker bent u dan aansprakelijk voor de geleden schade. U krijgt de Arbeidsinspectie op bezoek en moet u aantonen dat u o.a. een kering heeft laten uitvoeren aan de elektrische installatie. Als u een keuring aan de elektrische installatie heeft laten uitvoeren conform de NEN 3140 heeft u een “vermoeden van overeenstemming”.

Kortom, bij het voldoen aan NEN 3140, betreffende een keuring aan de elektrische installatie, wordt men geacht te voldoen aan de Arbowet ten aanzien van elektrische veiligheid. Strikt genomen zijn genoemde normen niet wettelijk verplicht, maar wordt men er wel op beoordeeld.

Vraag aan E-Check geheel vrijblijvend advies over deze complexe wet- en regelgeving.