Inspectie en onderhoud aan noodverlichting

Veilig kunnen vluchten is van levensbelang

Goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. Onderhoud en inspectie hiervan is dan ook van groot belang.

Inspectie noodverlichtingControle en onderhoud van vluchtrouteaanduiding en noodverlichtinginstallaties moeten tenminste éénmaal per jaar op adequate wijze plaats vinden. Dit staat omschreven in lid 4 van artikel 2.3.7 & lid 2 van artikel 2.3.8 van het Concept Gebruiksbesluit 2007. In het Gebruiksbesluit zijn voorschriften van “niet-bouwkundige aard” opgenomen. Het gaat hierin met name om voorschriften die te maken hebben met het veilig gebruik van het gebouw.

Niet alleen bij controles door de Arbodienst of brandweer kunt u met achterstallig onderhoud problemen krijgen, maar ook bij calamiteiten en/of ongevallen zal achteraf gekeken worden of u aan de verplichtingen heeft voldaan. Trieste voorbeelden hiervan zijn de schiphol-brand en de brand in Volendam.

noodverlichting