NEN 3140 – Inspectie aan bestaande elektrische installaties

Voorkom onnodige spanningen

Uitval van productie, brand, letsel of zelfs erger als gevolg van elektriciteit gebeurt nog dagelijks. Regelmatige controle van de elektrische installatie is dan ook zeker geen overbodige luxe.

NEN 3140 / NEN 1010Inspectie NEN 3140

De ARBO-wet schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd (Arbobesluit, artikel 3.4). Het voldoen aan de NEN 3140 geeft voor de elektrische bedrijfsvoering het vermoeden van overeenstemming met de Arbo-wet.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als dergelijke fouten leiden tot ongelukken en/of (letsel-) schade kan dit leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid en procedures. Hierbij gaat het bij strafrechtelijke aansprakelijkheid om overtredingen van de Arbo-wetgeving. Deze overtreding kan leiden tot boetes, celstraf en het stilleggen van het werk.

NEN 3140