Projecten

De projecten welke we hebben uitgevoerd of in ons onderhoudsprogramma zitten zijn van diverse oppervlaktes en gebruik. Door onze flexibiliteit kunnen we elk object de aandacht geven die het verdient.

Onze projecten hebben een ligging van Heerlen tot Zwolle en van Den Helder tot Den Haag.

Hieronder een greep uit onze uitgevoerde werkzaamheden op basis van lopende onderhoudscontracten of éénmalige inspecties.

Provinciehuis Zeeland – Middelburg

Werkzaamheden: revisiewerk elektrotechnische tekeningen

Oppervlakte: 22.000 m²

Middelburg

Werkzaamheden

Het provinciehuis van Zeeland is gehuisvest in een historische Abdij in het centrum van Middelburg. Het Abdijcomplex bestaat uit 18 gebouwen en een deel van de gebouwen heeft een monumentale status. De gebouwen zijn voornamelijk in gebruik als kantoor- en
vergaderruimtes.

Van de elektrotechnische installatie was er geen (bijgewerkt) tekeningenpakket aanwezig. We hebben de tekeningen die er waren gedigitaliseerd en de ontbrekende gegevens geïnventariseerd en verwerkt. Het resultaat is een actueel digitaal tekeningenpakket zoals geëist in de NEN3140 en Arbowet.

ROC ASA Economie – Utrecht

Soort: School
Oppervlakte: –

Werkzaamheden

Vooral in schoolgebouwen is een veilige elektrische installatie uitermate belangrijk. Denk hier bijvoorbeeld aan praktijklokalen waar met gevaarlijk machines wordt gewerkt. In opdracht van de huisinstallateur heeft E-Check, uiteraard in een schoolvakantie, de gehele installatie geïnspecteerd.

Paleis van Justitie – Den Bosch

Soort: Openbaar / Overheidsgebouw

Oppervlak: ±42.000 m2

Den Bosch

Werkzaamheden

Dit bijzonder object wordt gefaseerd één maal in de vijf jaar geïnspecteerd. Een goede afstemming met de gebruiker (justitie/rechtbank) is hier van groot belang. Bijzondere ruimtes zoals cellen, rechtszalen en gehoorkamers zijn uiteraard niet vrij toegankelijk. Met de gebruiker is een gedetailleerde planning gemaakt wanneer deze ruimten voor ons toegankelijk zijn.

Muziekkapel – Heukelum

Soort: Openbaar gebouw
Oppervlak: ±50 m2

 

Werkzaamheden

In opdracht van Gemeente Lingewaal hebben we diverse kleinschalige objecten geïnspecteerd. I.v.m. het openbare karakter en beperkte toezicht is de elektrische installatie extra gecontroleerd op de (aanrakings)veiligheid.