Brandveiligheid

Brandveiligheid

Op de site van Interpolis staat m.b.t. brandveiligheid onder het kopje ‘Preventietips voor ondernemers in het MKB’:

“Laat uw elektrische installatie periodiek controleren door een erkend installatiebedrijf conform de Norm NEN 3140. De hierbij geconstateerde tekortkomingen dienen hersteld te worden, zodat de gehele installatie blijvend voldoet aan de Norm NEN 1010.”

Op de checklisten van Horeca Nederland staat m.b.t. brandveiligheid o.a.:

Installaties

Heeft u onderhoudscontracten voor installaties en apparatuur?
Worden de installaties periodiek onderhouden door een erkend installateur?
Zijn de elektrische installaties gekeurd door een erkend installateur (minimaal eens per 3 jaar)?

Vluchtwegen

Zijn er voldoende vluchtwegen?
Zijn de vluchtwegen goed aangegeven (transparanten)?
Kunnen mindervaliden ook gebruik maken van de vluchtwegen?
Kunnen de deuren onbelemmerd van binnenuit geopend worden?
Werkt de noodverlichtingsinstallatie?

Met de twee voorbeelden hierboven ziet u dat u de brandveiligheid van u pand verhoogd met een inspectie aan de elektrotechnische installatie.

Vraag aan E-Check geheel vrijblijvend advies over uw brandveiligheid.